Sociologie práva a studium práv v Nizo­zemsku

Roč.2,č.4(1994)

Abstrakt
V rámci programu Tempus jsem absolvoval dvouměsíční studijní pobyt na katedře trestního práva a kriminologie právnické fakulty Erasmus University v Rotterdamu v Nizozemsku. O některé získané poznatky a dojmy z tohoto pobytu, které jsou širšího významu nebo relevantní z hlediska výuky a formulování konceptu právní vědy a souvisejících vědních oborů (zvl. sociologie práva), bych se chtěl v této souvislosti rozdělit se čtenáři tohoto časopisu.

Stránky:
162–165
Metriky

210

Views

103

PDF views