Právní pojetí počítačového programu jako předmětu autorskoprávní ochrany

Roč.2,č.4(1994)

Abstrakt
Výpočetni technika zasahuje do stále více oblastí a svou dynamikou vývoje navo­tuje nové vztahy a problémy nebo mění jejich obsah. Jde o nový, dynamický fenomén ve společnosti, který se nutně odrazí ve většině právních odvětvích. Znamená nejen očekávaný a uznávaný přínos, ale přináší s sebou i nové jevy a skutečnosti. Pojmy jako počítačová kriminalita, softwarové pirátství, ohrožení informací a následně pak počítačová bezpečnost, autorská práva, ochrana dat, ochrana soukromí atd. se však jiř dostávají i do podvědomí širší veřejnosti. Růst podílu výpočetní techniky na zpracování informací všeho druhu je neoddělitelnou součástí rozvoje společnosti a je třeba chápat ho nejen jako proces technický ale i sociální.

Vztah práva a rozvoje výpočetni techniky není vztahem jednostranným. Tak jako je ji možné považovat za prostředek zvyšování účinnosti a efektivnosti práva, je právo nepostradatelným prostředkem regulujícím rozvoj a možnosti jejího využití. Tento vztah platí pro softwarový průmysl, vzhledem k jeho charakteru, ve zvýšené míře. Nalezení kompromisu v otázkách, ochrany práv autora, regulace a stimulování dalšiho rozvoje tohoto průmyslu je nezastupitelnou úlohou legislativy, která by se dala zjednodušeně definovat jako kompromis mezi hrozbou inovacím na jedné straně a potřebou chránit investice do vývoje software na straně druhé.


Stránky:
129–138
Metriky

260

Views

129

PDF views