Principy práva životního prostředí

Milan Pekárek

Abstrakt

Označenim "principy" nebo také "zásady" práva, odvětví nebo také jen určitého právního institutu, rozumíme základní myšlenky (idee), z nichž právo nebo ucelená část (právní odvětví nebo právní institut) vychází, které v koncentrované míře vyjadřují základní zdroje a podstatu právního regulování určité skupiny (oblasti) společenských vztahů. Ty také spoluurčují (spolu s dalšímu faktory) i způsob - metodu a prostředky - právní regulace, naznačují směr dalšího vývoje právní regulace a v neposlední řadě i to, jak má být právni úprava koncipovaná v duchu těchto principů interpretována a aplikována v praxi. V koncentrované formě vyjadřují právní polítiku státu v určité oblasti společenských vztahů. Jsou pojítkem spojujícím právo se společenským právním vědomím i o ostatními (neprávními) normativními systémy regulujícími chování lidí.

Bibliografická citace

PEKÁREK, Milan. Principy práva životního prostředí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 4, s. 112-119. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10182

Plný Text: