Principy práva životního prostředí

Roč.2,č.4(1994)

Abstrakt
Označenim "principy" nebo také "zásady" práva, odvětví nebo také jen určitého právního institutu, rozumíme základní myšlenky (idee), z nichž právo nebo ucelená část (právní odvětví nebo právní institut) vychází, které v koncentrované míře vyjadřují základní zdroje a podstatu právního regulování určité skupiny (oblasti) společenských vztahů. Ty také spoluurčují (spolu s dalšímu faktory) i způsob - metodu a prostředky - právní regulace, naznačují směr dalšího vývoje právní regulace a v neposlední řadě i to, jak má být právni úprava koncipovaná v duchu těchto principů interpretována a aplikována v praxi. V koncentrované formě vyjadřují právní polítiku státu v určité oblasti společenských vztahů. Jsou pojítkem spojujícím právo se společenským právním vědomím i o ostatními (neprávními) normativními systémy regulujícími chování lidí.

Stránky:
112–119
Metriky

291

Views

126

PDF views