Současná právní úprava policejní správy

Roč.2,č.4(1994)

Abstrakt
Název policejní správa, správa policie, nebo také někdy bezpečnostní správa označuje jedno z významných a tradičních odvětví veřejné správy, jehož obsah se v historickém pohledu zužoval až k dnešnímu pojetí. Policejní správa je některými autory řazena do odvětví vnitřní správy, jako její určitá kvalifikovaná výseč. Policejní sprá­vu lze, stejně jako veškerou veřejnou srávu, chápat a zkoumat jak v jejím aspektu organizačním, tak funkčním. Současné období přineslo významné změny v právní úpravě policejní správy, v níž se odrazily a průběžně odrážejí zásadní proměny obou zkoumaných aspektů. Přispět k poskytnutí alespoň základní orientace v dané pro­blematice, zejména z hlediska příslušných právních úprav, klade si za cíl předkládaný článek.

Stránky:
53–69
Metriky

404

Views

171

PDF views