Poznámky k návrhu zákona o obecních volbách

Roč.2,č.4(1994)

Abstrakt
Přednedávnem byl vládou v rámci komplexu zákonů k volbám předložen Poslanecké sněmovně rovněž návrh zákona "o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů". Protože se jedná o návrh, který se dotýká převážné většiny ustanovení dosud platného zákona ČNR č. 298/1992 Sb., o volbách do Zastupitelstev v obcích a o místnim referendu, bude zajímavé zhodnotit, jaký cíl návrh této nové úpravy sleduje a co od něj můžeme pro volby do obecních zastupitelstev očekávat.

Stránky:
37–52
Metriky

218

Views

133

PDF views