Josef Zieleniec na Právnické fakultě

Karel Schelle

Abstrakt

Mezinárodní politolo­gický ústav Právnické fa­kulty v Brně pravidelně po­řádá besedy s významnými osobnosti zejména z čes­ké politiky. Dne 7. června 1994 tato série besed po­kračovala setkáním s mi­nistrem zahraniční České repubiky Josefem Zieleniencem. Téma besedy bylo "Zahraniční politika České republiky".

Bibliografická citace

SCHELLE, Karel. Josef Zieleniec na Právnické fakultě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 5, s. 244. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10109

Plný Text: