Profesor Steigmann na Právnické fakultě

Miroslav Mareš

Abstrakt

Celkově lze Steigmannovu přednášku hodnotit velmi kladně. Doufejme, že Me­zinárodní politologický ústav v Brně bu­de i nadále využívat svých rozsáhlých za­ hraničních kontaktů a umožní českým zá­jemcům další setkání s takovými osob­nostmi současných společenských věd, ja­kou bezesporu byl i profesor Steigmann.

Bibliografická citace

MAREŠ, Miroslav. Profesor Steigmann na Právnické fakultě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 5, s. 238-239. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10104

Plný Text: