Standardizované smluvní formy a jejich zneužití jako projev smluvní volnosti a jejího omezení v mezinárodním obchodě

Filip Cileček

Abstrakt

Široké pole užití a působeni smluvní volnosti v mezinárodním obchodním styku jaksi "legalizuje" a zároven uzavírá mezinárodní obchodní arbitráž. V současné době se již co do práva aplikovatelného na řešeni sporů před rozhodčími soudy obvykle prosazují různé varianty přístupu známého jako smluvní pojetí.

Tento obecně upřednostňuje ujednání stran před právem místa sporu a respektuje jak volbu práva, tak ujednání nevázaná na konkrétní právní řád (to je charakteris­tické pro standardizaci).

Bibliografická citace

CILEČEK, Filip. Standardizované smluvní formy a jejich zneužití jako projev smluvní volnosti a jejího omezení v mezinárodním obchodě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 5, s. 163-176. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10096

Plný Text: