K problematice podnikání obcí

Petr Průcha

Abstrakt

Současné právní postavení obcí nese pečeť zásadních změn v koncepci a vlast­ním pojetí územní veřejné správy. S těmito změnami jsou bezprostředně spjaty také postupně se vyvíjející podmínky, které umožňují obcím realizovat, vedle svého základního poslání, i příslušnou podnikatelskou činnost.

Bibliografická citace

PRŮCHA, Petr. K problematice podnikání obcí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 5, s. 42-51. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10088

Plný Text: