Prázdninová škola angličtiny na zlínské univerzitě

Roč.13,č.1(2023)

Abstrakt

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pořádá pro děti zaměstnanců, ale i pro veřejnost (žáky 2. stupně základních škol a středoškoláky) prázdninové kurzy angličtiny. Nejedná se o běžné doučování, na jaké jsou děti zvyklé. Účastníkům ukazujeme, že se dá angličtina naučit i zábavným způsobem: formou her, soutěží, kvízů. Chceme u dětí odbourat obavy z mluveného projevu. Naší snahou je, aby začaly bez obav konverzovat, získaly větší sebevědomí, zopakovaly si a procvičily gramatiku i slovní zásobu prostřednictvím komunikačních aktivit, a v neposlední řadě poznaly nové kamarády. Článek vysvětluje, proč kurzy vznikly, ale seznamuje také s obsahem kurzů, jakým způsobem se vyučujícím podařilo teenagery zaujmout, jaká byla zpětná vazba účastníků i rodičů.

Metriky

12

Views