Katedra cizích jazyků na Hudební fakultě JAMU

Roč.12,č.2(2022)

Biografie autora

Květoslava Horáčková

Katedra cizích jazyků na Hudební fakultě JAMU

Doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D., je absolventkou Filozofické fakulty MU (dříve UJEP) v Brně, oboru český jazyk a německý jazyk.

V letech 1997 a 1998 byla zaměstnána jako odborná asistentka na Institutu slavistiky na Porúrské univerzitě v Bochumi v Německu, kde garantovala výuku češtiny jako cizího jazyka.  Od roku 1998 vede Katedru cizích jazyků Hudební fakulty JAMU, kde vyučuje němčinu a češtinu.   V roce 2012 byla jmenována docentkou, a to na pražské AMU. Květoslava Horáčková zkoumá vztahy mezi jazykem, hudbou a ostatními druhy umění.  Je autorkou řady učebních i odborných textů, mj. monografie Janáčkovy opery v překladech Maxe Broda (2007).

Reference

Původní text příspěvku

Metriky

171

Views

6

PDF views