Jarní “covidová” mozaika z České republiky

Marta Rybičková

Abstrakt

Následující text v nestandardním formátu představí rané zkušenosti s on-line či hybridní výukou na univerzitních jazykových centrech v České republice na jaře 2020. Autoři ve svých příspěvcích reagují na výzvu ke stručnému sdílení dobré praxe na svých pracovištích a popisují, jak se jim podařilo zvládnout náhlý přechod na distanční výuku a co se jim osvědčilo. 

První skupina autorů své vstupy pojala přehledově, shrnují celkovou strategii, jakou u nich na pracovišti aplikovali. Ve druhé části se autoři zabývají konkrétními online nástroji, jež ve výuce používali. Další dva texty detailněji  pojednávají o komplexnějších postupech v konkrétních kurzech. V závěru je pak poskytnut prostor k  zamyšlení a osobní reflexi nad psychosociálními aspekty distanční výuky, zvláště pak otázce motivace, sdílení pocitů z nové situace a budování digitální sebedůvěry. Věříme, že tyto střípky a postřehy vám  budou inspirací i v nynějším akademickém roce, kdy čelíme obdobné situaci a zároveň přemýšlíme o dalším využití nově vyzkoušených a dobře fungujících on-line postupů, abychom v budoucnu efektivně reagovali na potřeby nových generací studentů.  

Plný Text: