Jazykové potřeby zahraničních lékařů pracujících v českých nemocnicích

Jitka Cvejnová

Abstrakt

Vedle zahraničních lékařů, kteří vystudovali v ČR lékařské obory, působí nyní v České republice zahraniční lékaři, kteří zde nestudovali především ze zemí bývalého Sovětského svazu. Tito lékaři musí jednak zvládnout lékařskou praxi v nemocnicích, jednak náročné aprobační zkoušky České lékařské komory. Nezbytnou součástí jejich pracovního úspěchu je ovládnutí poměrně rozsáhlé škály řečových dovedností v češtině. Cílem příspěvku je analyzovat jazykové potřeby těchto lékařů v jednotlivých řečových dovednostech pomocí deskriptorů a představit jednotlivé deskriptory tak, aby je bylo možné využít pro tvorbu tzv. modelových scénářů pro výuku lékařů, a to i s ohledem na skutečnost, že se v poslední době výuka podle modelových scénářů prosazuje jako jedna ze základních metod výuky jazyka v pracovní oblasti.

Klíčová slova

jazykové potřeby; řečové dovednosti – modelové scénáře; zahraniční lékaři – čeština jako druhý jazyk

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. Volume complémentaire avec de nouveaux descripteurs. (2018). Strasbourg: Conseil de l‘Europe.

Grünhage‑Monetti, M., Hallenwinjet, E., Holland, Ch. (2004). Second language at the workplace. Strasbourg: Conseil de l‘Europe.

North, B, Ortega, A., Sheehan, S. (2016). Core Inventory for General English [online]. British Council / Eaquals, s. 13. Dostupné z: http://eaquals.org.

Scénarios d’apprentissage et d’enseignement des langues pour les migrants adultes

Conseil de l’Europe / Unité des Politiques linguistiques (Strasbourg) – Projet ILMA

[online]. Dostupné z: www.coe.int/lang-migrants/fr, konzultováno: 28. 11. 2016.

Škodová, S. a Cvejnová, J. (2017): Jazyková integrace a komunikace s cizinci (úroveň A2). První vydání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

https://doi.org/10.5817/CASALC2019-2-2