15. mezinárodnı́konference CercleS, Poznaň 6.–8. zářı́ 2018

Alena Holá, Tamara Kopřivová

Abstrakt

V září 2018 se na Poznaňské polytechnice uskutečnila již 15. mezinárodní konference CercleS. Hlavní téma konference "Široké perspektivy jazykového vzdělávání v globalizovaném světě" nám připomíná důležitost jazyků a jazykového vzdělávání v moderní společnosti.

Klíčová slova

CercleS; interkulturní komunikace; multilingvismus

Plný Text: