Výučba jazykov na Ústave cudzích jazykov Lekárskej fakulty UK v Bratislave

Anna Rollerová

Abstrakt

V šk. r. 2018/19 si pripomenul ÚCJ LF UK v Bratislave významné výročie – 65 rokov od začiatku výučby živých cudzích jazykov a latinskej anatomickej a klinickej terminológie.

Klíčová slova

Lekárska fakulta UK v Bratislave; Ústav cudzích jazykov; výučba cudzích jazykov; UNIcert III

Plný Text: