Centrum jazykové přı́pravy Fakulty sociálnı́ch věd Univerzity Karlovy

Lucie Poslušná

Abstrakt

Centrum jazykové přípravy (dříve Kabinet jazykové přípravy) vzniklo ve stejné době jako jeho domovská Fakulta sociálních věd, tedy v akademickém roce 1990/1991.

Klíčová slova

Fakulta sociálních věd UK; Centrum jazykové přípravy; výuka obecného a odborného cizího jazyka

Plný Text: