Deň jazykov na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

Anna Zelenková

Abstrakt

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici si v roku 2017 pripomína 40. výročie svojho vzniku. Po celý rok sú organizované odborné a vedecké podujatia, ktoré majú vzácne výročie pripomínať.

Klíčová slova

den jazyků; Banská Bystrica

Plný Text: