Adverbiální určení v písemném projevu pokročilých vysokoškolských studentů angličtiny

Silvie Válková, Jana Kořínková

Abstrakt

Příspěvek představuje výsledky kvantitativního výzkumu, který se zaměřuje na výskyt, typ a strukturu adverbiálního určení v textech psaných českými vysokoškolskými studenty v angličtině na pokročilé úrovni. V teoretické části je uvedena charakteristika a klasifikace adverbiálního určení z pohledu anglických a českých mluvnic. Teoretický rámec umožnil vytvoření sady parametrů, které byly použity při následné analýze korpusu. V praktické části příspěvku jsou sledované parametry porovnány z hlediska frekvence výskytu v textech psaných českými studenty a ve srovnatelných textech psaných rodilými mluvčími s cílem identifikovat oblasti, v nichž dochází k největším odlišnostem.

Klíčová slova

adverbiální určení; kvantitativní analýza; písemný projev; pokročilí mluvčí angličtiny

Plný Text: