Výzva autorům k publikování příspěvků v odborném časopise CASALC Review -  číslo 2/2024

01.06.2024

Dovolte, abychom Vás informovaly o možnosti publikovat výsledky Vaší výzkumné a odborné pedagogické činnosti či sdílet Vaše zkušenosti z výuky jazyků na vysokých školách  v časopise CASALC Review, který je zařazen do databáze ERIH PLUS.

Jedná se o recenzované periodikum vydávané Českou a slovenskou asociací jazykových center na vysokých školách (CASAJC) s cílem zkvalitňovat výuku cizích jazyků na vysokých školách.

Přijímají se příspěvky v češtině, slovenštině, angličtině, francouzštině, němčině, ruštině či španělštině.

 

Časopis uveřejňuje pouze původní práce, které nebyly dosud nikde publikovány a které nejsou postoupeny
k publikaci v jiném časopise či v jiném typu publikace. Časopis přijímá teoretické, přehledové, metodologické či empirické studie (do 10 000 slov), příklady dobré praxe (do 4 000 slov) a diskusní příspěvky (v rozsahu do 3 000 slov), zprávy, recenze a ostatní příspěvky (v rozsahu do 1 000 slov), například prezentace zahraničních pracovišť s výukou cizích jazyků pro nefilologické účely.

    

Uzávěrka

Příspěvky (verzi původní a anonymizovanou) je třeba vložit nejpozději do 6. 10. 2024 přes redakční systém https://journals.muni.cz/casalc-review/about/submissions#onlineSubmissions

VÍTÁME ČLÁNKY Z PŘÍSPĚVKŮ NA KONFERENCI CERCLES V DURHAMU, UK, 12-14.9. 2024

Pokyny pro autory jsou přiloženy a také dostupné na stránkách časopisu.

Pokyny pro autory (*.pdf)

Příspěvky budou poté postoupeny k recenznímu řízení a autoři budou vyrozuměni o jeho výsledku
a případných úpravách prostřednictvím redakčního systému.

    

Příspěvky označené autory jako studie (s relevantním počtem referencí) a příklady dobré praxe procházejí dvojitým anonymním recenzním řízením. Kvalitním článkům, převážně studiím, přidělují editoři DOI. Ostatní příspěvky posuzuje redakce. Za jazykovou korekturu odpovídají autoři.

 

Více informací o časopise naleznete na https://journals.muni.cz/casalc-review

  

 Předpokládané datum vydání 31. 12. 2024.

 

Předem Vám děkujeme za zaslané příspěvky a v případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit na níže uvedené adrese.  

 

 

  RNDr. Lenka Fišerová, Ph.D. a PhDr. Tatiana Hrivíková, Ph.D.

 

editorky čísla 2/2024 a členky redakční rady CASALC Review

casalcreview@cjv.muni.cz