Osmdesáté narozeniny prof. Lubomíra Bartoše

č.4(2012)

Abstrakt
Masarykova univerzita si letos připomíná životní jubileum dalšího ze svých vynikajících romanistů prof. PhDr. Lubomíra Bartoše, CSc., který je bezpochyby nejvýznamnějším a v zahraničí nejcitovanějším brněnským hispanistou a zároveň jedním ze zakladatelů hispanistiky na Masarykově univerzitě. I ve svých osmdesáti letech se profesor Bartoš těší výborné tělesné i duševní kondici a dodnes na plný úvazek pokračuje ve své pedagogické a badatelské činnosti na Ostravské univerzitě. Protože začátek působení Lubomíra Bartoše na MU sahá až do roku 1956, kdy nastoupil na místo asistenta na katedře romanistiky, je služebně vůbec nejstarším z generace (zahrnující kromě něj ještě doc. Evu Spitzovou a doc. Růženu Ostrou), jež vystudovala španělštinu v první polovině padesátých let a pozdvihla tento původně "třetí", tedy fakultativní obor na skutečně vysokou úroveň, srovnatelnou s kvalitou již tradičních romanistických oborů na brněnské univerzitě, jakými byly francouzština a italština.
Metriky

368

Views

515

PDF views