Pocta JUDr. Elišce Wagnerové

Petr Pithart

Abstrakt

Moje slova věru neaspirují na tu míru konstitucionalistické akribie, jakou lze očekávat od ostatních přednášejících na tomto semináři. Jsem na druhé straně plný silných čerstvých zážitků z parlamentu a jsem navíc přesvědčen, že tyto zážitky souvsejí či budou souviset s tímto slovutným soudem. Chci se s Vámi o ně podělit.

Plný Text: