Chceme krmit dobytek kukuřicí, která nepodléhá už na poli svému kardinálnímu hmyzímu škůdci, nebo nechceme?

Jan Šmarda

Abstrakt

Ve 2. čísle tohoto ročníku revue Universitas jsem uveřejnil článek „Rostlinné geneticky manipulované organismy (GMO) a naše výživa“, v němž jsem podal přehled současné situace společenského využívání nejmodernější metody šlechtění kulturních rostlin, kterou nám přinesla molekulární genetika: transgenóze. V závěru tohoto článku jsem uvedl současný stav hospodářství zemí Evropské unie (konkrétně jeho situace ke konci roku 2015); vyplynulo z něj, že legislativa sjednocené Evropy šlechtění zemědělských plodin neuvěřitelnou měrou nepřeje.

Plný Text: