Bakterie Escherichia coli – od nezbytného komenzála po nebezpečného patogena

Lenka Micenková

Abstrakt

Bakterie Escherichia coli (E. coli) je jednou z nejznámějších a nejvíce prozkoumaných bakterií osídlujících člověka. Nevyskytuje se však jenom u člověka, běžně ji lze nalézt i v intestinálním traktu většiny teplokrevných živočichů, kde je součástí normální mikrofl óry.

Plný Text: