Naplnění života v psychologických souvislostech

Josef Švancara

Abstrakt

V osnově této úvahy jsou tři klíčové pojmy: naplnění života, kvalita života, životní styl; jsou v recipročním vztahu. Indikátory kvality života udávají, jak a čím se uskutečňujě naplnění života. Životní styl je takříkajíc signaturou osobnosti; jako kadlub vpečeťuje individualitu v naplňování života.

Plný Text: