Abstraktní expresionismus v sochařství

Jaroslav Sedlář

Abstrakt

Výrazu abstraktní expresionismus použil již roku 1920 Eckart von Sydow v knize Die deutsche expressionistische Kultur und Malerei (Německá expresionistická kultura a malířství, 1920), aby jím označil určité typy expresionismu. Americký spisovatel Alfred H. Barr nazval v roce 1929 rané abstraktce Kandinského a později, v roce 1947, práce Kooningovy a Pollockovy rovněž abstraktně expresionistickými.

Plný Text: