Katedra biologie Pedagogické fakulty MU

Martina Jančová, Libuše Vodová, Blažena Brabcová, Kateřina Ševčíková

Abstrakt

Katedra biologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity byla založena ve školním roce 1950–1951. Celé pracoviště sloužilo a dodnes slouží k výuce biologických, geologických a pěstitelských disciplín pro vzdělávání učitelů 1. a 2. stupně základních škol (dále ZŠ) v prezenčním a kombinovaném studiu. Katedra biologie garantuje bakalářský studijní program Pedagogické asistentství přírodopisu pro ZŠ a navazující magisterský studijní program Učitelství přírodopisu pro ZŠ. Výukou se podílí také na bakalářských programech Učitelství pro mateřské školy a magisterském programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Plný Text: