Budou auta příštích generací jezdit na alkohol?

Jan Šmarda

Abstrakt

Příprava alkoholických nápojů fermentací cukrů patří k historicky nejstarším biotechnologickým výdobytkům lidstva: lidé se jí naučili - ke své potěše - již před více než 5.000 lety. Čistý absolutní etylalkohol (etanol) byl však poprvé vyroben až roku 1796.

Plný Text: