Příchylnost, obdiv a láska k české hudbě

Rudolf Pečman

Abstrakt

Leoš Janáček byl považován za sršatce, podivína ze "vzdáleného" Brna. Zdeněk Nejedlý tvrdě odsoudil Její Pastorkyni. Považoval ji za dílo naturalistické. Mimo jiné mu vadilo, že náš Mistr je oddaným ctitelem Antonína Dvořáka, že měl tu a tam výhradu ke Smetanovi, že nepříznivě psal o Richardu Wagnerovi a o jeho Tristanu a Isoldě. Nejedlý označil Janáčka i jeho libretistku Gabrielu Preissovou za zpátečníky.

Plný Text: