Abstraktní sochařství mezi dvěma světovými válkami

Jaroslav Sedlář

Abstrakt

V roce 1908 vydal Wilhelm Worringer v Mnichově tiskem svou disertaci Abstraction and Einfühlung, která předznamenala pro dvacáté století charakteristký znak moderního umění - abstrakci. Vztahovala se k vnitřnímu světu člověka. Byla výrazem západních vztahů, relací mezi činiteli subjektivními a objektivními.

Plný Text: