Malíř Eduard Milén vzpomíná

Jiří Rambousek

Abstrakt

Někdy na jaře roku 1967 mi redaktorka okresních novin z mého někdejšího působiště Jablonce nad Nisou napsala, že by redakce měla zájem otisknout vzpomínky rodáka ze severočeského Frýdštejna Eduarda Miléna na léta jeho dětství a dospívání. Profesor Milén žádosti o interview ochotně vyhověl, a když jsem mu pak asi za týden přinesl písemný záznam rozhovoru a na jeho žádost mu text nahlas přečetl, doplnil své vyprvění dalšími podrobnostmi.

Plný Text: