„… a to jste věděli, kam ta bomba spadne?“

Vladimír Palyza

Abstrakt

Otázka mi byla položena jedním z posluchačů, když jsem připomenul výročí náletu na Brno. Jsem válečné dítě. Proto mne zajímá vše, co souvisí s událostmi na konci války. Rozhodl jsem se napsat několik vzpomínek.

Řadu poznatků mi kdysi předali rodiče a mnohé technické souvislosti z konce války jsem si objasnil také během vojenské základní služby, v šedesátých létech (prodloužené na dvojnásobek). Sloužil jsem u letectva.

Konečně, některá fakta jsou získána z internetu (v adresách je většinou silnějším písmem označena hlavní informace).

Plný Text: