Komplexní centrum kochleárních implantací v Brně

Tomáš Talach

Abstrakt

Ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (KOCHHK) bylo pod vedením prof. MUDr. Romana Kostřici, CSc., zřízeno Centrum kochleárních implantací. Později po dlouhodobé přípravě a v úzké spolupráci s Klinikou dětské otorinolaryngologie Fakultní nemocnice Brno pod vedením prof. MUDr. Ivo Šlapáka, CSc., bylo vytvořeno Komplexní centrum kochleárních implantací Brno, které slouží jak dospělým, tak i dětským pacientům Jihomoravského kraje.

Plný Text: