Abiotická technika vojenská

Josef Šmajs

Abstrakt

Ontická zvláštnost vojenské techniky je ve srovnání s povahou techniky produktivní a spotřební lépe pochopitelná ze dvou důvodů: za prvné proto, že se ve vojenské oblasti setkáváme s technikou abiotickou: za druhé proto, že vojenská technika "nepředstírá" svůj pozitivní účinek na člověka a kulturu. Již způsobem konstrukce je určena k zabíjení a zastrašování lidí, k destrukci produktů přirozené i kulturní evoluce.

Plný Text: