Básnické nekrology Vítězslava Nezvala

Jiří Poláček

Abstrakt

Sousloví básnický nekrolog označuje báseň, která je ohlédnutím za nějakou
známou osobností, pocházející nejčastěji z oblasti kultury. Básní tohoto druhu
existuje bezpočet. Najdeme je například v tvorbě Fráni Šrámka, Jaroslava Seiferta,
Františka Halase, Vladimíra Holana, Františka Hrubína, ale i Vítězslava
Nezvala, v jehož poezii se objevují v dílech z meziválečného období, z let nacistické
okupace i z doby poválečné. Přibližme si deset takových nekrologů věnovaných
spisovatelům, a to v chronologickém sledu.

Plný Text: