Martin Drápela: Aspects of Functional Sentence: Perspective in Contemporary English News and Academic Prose

č.1(2013)

Abstrakt
Monografická studie Martina Drápely Aspects of Functional Sentence: Perspective in Contemporary English News and Academic Prose představuje cenný a v mnohém novátorský příspěvek na téma aktuálního členění větného (AČV) v anglickém publicistickém a odborném stylu. Je třeba zmínit, že obzvláště kapitoly 3 a 4 vědomě překračují hranice běžné textové analýzy z hlediska AČV a čtenáři záslužně nabízejí úvahy o absenci odpovídajícího korpusu značkovaného z hlediska AČV v pojetí tzv. brněnské školy, samotné metodice rozboru, značkování korpusua přinášejí také konkrétní pozoruhodná řešení. Zbývá jen dodat, že monografie je modifikovanou verzí autorovy doktorské disertační práce z r. 2009 (FF MU Brno).
Metriky

262

Views

139

PDF views