Nakladatelství Masarykovy univerzity vás zve na návštěvu

Martina Tlachová

Abstrakt

Památník písemnictví na Moravě, který sídlí v prostorách benediktinského kláštera v Rajhradě, pořádá v rámci svého výstavního cyklu „Moravská nakladatelství se představují“ výstavu NA NÁVŠTĚVĚ u nakladatelů brněnských univerzit. Výstava představuje čtyři brněnská univerzitní nakladatelství: Ediční středisko Janáčkovy akademie múzických umění v Brně; Nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress; Vydavatelství Mendelovy univerzity a Nakladatelství VUTIUM Vysokého učení technického v Brně.

Plný Text: