Muchina, Ludmila – Vaculík, Jaroslav a kol.: Dějiny Čechů na Ukrajině

Universitas - revue Masarykovy univerzity

Abstrakt

Odborná erudovanost brněnského historika Jaroslava Vaculíka přispěla k úspěchu publikačního počinu, který shodou okolností reaguje na zvýšený zájem veřejnosti o dění na neklidné Ukrajině. Dílo představuje výstup projektu České národní rady Ukrajiny, jehož řízení se ujala předsedkyně Ludmila Muchina, zatímco Jaroslav Vaculík dohlížel na vědecké standardy projektu. Dvojjazyčný text vydání (český je následován ukrajinštinou) uvádí editorial z pera předsedkyně rady.

Plný Text: