Vladimír Spousta: Vizualizace edukologických jevů

Universitas - revue Masarykovy univerzity

Abstrakt

Stejně jako většina vědních oborů i široké spektrum pedagogických disciplín reaguje v kontextu soudobé informační společnosti na prudký rozvoj komunikačních zdrojů a technologií intenzivně uplatňujících vizualizaci prezentovaného obsahu. Především na půdě didaktické informace se tak využívá schémat, obrázků, grafů a tabulových přehledů ve snaze obohatit vzdělávací proces přehledností, systematičností a názorností. Dlouholetý pedagog a plodný badatel doc. Vladimír Spousta se cestou přehledně zpracované a názorně pečlivě a srozumitelně formulované monografie pokusil průkopnickým způsobem osvětlit širší odborné veřejnosti základní teoretické a terminologické aspekty širokého spektra edukologické problematiky.

Plný Text: