Vychází 3. svazek Sebraných spisů Jana Firbase

Universitas - revue Masarykovy univerzity

Abstrakt

Světově uznávaný brněnský lingvista Jan Firbas (nar. 1921) zemřel před patnácti lety, 5. 5. 2000. Na katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pracoval už od svých studentských let (od roku 1945) až do své smrti, celkem tedy plných 110 semestrů. Firbasovu vědeckou práci dosud uznávají a citují mnozí čeští i zahraniční lingvisté.

Plný Text: