Malá vzpomínka – Lydia Štědroňová (1915–1996)

Universitas - revue Masarykovy univerzity

Abstrakt

Dne 3. června 2015 by se dlouholetá odborná asistentka jazykové katedry Lékařské fakulty MU, Lydia Štědroňová, roz. Linhartová, dožila 100 let.

Plný Text: