Jubileum jako inspirace

Universitas - revue Masarykovy univerzity

Abstrakt

Ani se nechce věřit, že od náhlé tragické smrti doc. Vlasty Vlašínové (24. 5. 1925 až 27. 5. 1977) uplyne záhy 38 let a že by se koncem května letošního roku badatelka dožila již devadesátky. Za ta léta se toho událo tolik, a natolik se změnil styl našeho života, že se jen s obtížemi můžeme přenést do doby tvrdé normalizace a první otevřené protestní akce v podobě Charty 77.

Plný Text: