Prof. PhDr. Milan Kopecký, DrSc. (1925–2006). 90. let od narození významného bohemisty

Universitas - revue Masarykovy univerzity

Abstrakt

V květnu letošního roku uplynulo devadesát let od narození brněnského rodáka, významného literárního vědce a člena korespondenta AV Milana Kopeckého (nar. 14. května 1925 v Brně, zem. 17. září 2006 tamtéž).

Plný Text: