Vzpomínka na životní dílo prof. dr. Radislava Hoška (1922–2005) po desíti letech

Universitas - revue Masarykovy univerzity

Abstrakt

Prof. dr. Radislav Hošek, dlouholetý profesor klasické filologie na Masarykově univerzitě v Brně a poté na Karlově univerzitě v Praze, se narodil 13. března 1922 v Brně, kde byl jeho otec vedoucím ředitelem děkanské kanceláře filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Tím se Radislav Hošek již ve svém chlapeckém věku setkával s prostředím této nedávno založené brněnské vysoké školy.

Plný Text: