Vzpomínka na prof. Arnošta Lamprechta (1919–1985)

Universitas - revue Masarykovy univerzity

Abstrakt

Dne 2. května si připomínáme smutné výročí 30 let od úmrtí významného českého dialektologa, fonologa, historika českého jazyka, slavisty a indoevropeisty, prof. PhDr. Arnošta Lamprechta, DrSc.

Plný Text: