Vzpomínka na profesora Edgara Ningera ke stému výročí jeho narození

Universitas - revue Masarykovy univerzity

Abstrakt

V tomto roce si připomínáme sté výročí narození pana profesora MUDr. Edgara Ningera, DrSc., který působil spolu s prof. MUDr. et PhDr. Jaroslavem Pojerem, DrSc. dlouhé roky ve vedení III. interní kliniky lékařské fakulty v Brně. Oba svými zásadními pracemi a výzkumem přispěli ve své době k zpřesnění diagnostiky infarktu myokardu a diferenciální diagnostice jaterních chorob.

Plný Text: