Prof. MUDr. et MVDr., h.c., Leopold Pospíšil, DrSc.

Universitas - revue Masarykovy univerzity

Abstrakt

V roce 2015 si připomínáme dvě výročí významné osobnosti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) a Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVL) v Brně-Medlánkách. Pan profesor Pospíšil se narodil v Brně 10. března 1925, tedy před devadesáti lety. Zemřel pro řadu přátel a spolupracovníků nečekaně po krátce trvajícím těžkém onemocnění v Brně ve svých téměř osmdesáti letech 2. února 2005. Cestu lékaře, mikrobiologa a vědce plnohodnotně prožil ve čtyřicetiletém působení ve Fakultní nemocnici U sv. Anny na Pekařské ulici v Brně.

Plný Text: