Nostalgické vzpomínání

Vladimír Spousta

Abstrakt

Pátrání po kořenech mého rodu mě přivedlo na úpatí Českomoravské vysočiny, do chudého kraje, kde chudí lidé žili, do kraje mezi Jihlavou, Třebíčí a Telčí, v jehož trojúhelníku prožili svůj tvrdý život rodiče mého otce. Pocházel ze skromných venkovských poměrů.

Nejživěji se mi vybavují vzpomínky na dědečka, s nímž jsem prožil sice nemnoho času, ale o to intenzivněji mě zasáhlo vše, co zůstalo v paměti s ním spojené. Byl z kraje chudého a kamenitého.

Plný Text: