Příběhy z dávné historie. Konec cesty?

Marta Dočkalová

Abstrakt

Markomanské války, které probíhaly v době vlády římského císaře Marka Aurelia v letech 166–180, představovaly řadu konfliktů v severní části římské říše mezi Římany a germánskými Markomany a Kvády. Z tohoto období je známá mimořádná intenzita římských vojenských zásahů na území severně od Dunaje. Letecké a terénní průzkumy odhalily několik desítek krátkodobých opevnění římské armády na území Moravy, Slovenska a Dolního Rakouska.

Plný Text: