O myšlení bez respektu k logice – aneb matení pojmů

Vladimír Spousta

Abstrakt

Od členů akademické obce se očekává, že ve svém vyjádření budou ctít a respektovat určité ustálené zvyklosti, zákony a pravidla, protože ty usnadňují dorozumění a při diskusi brání znehodnocení vyslovených myšlenek. Pokud autor publikovaného textu bagatelizuje tato nepsaná pravidla, měl by alespoň někdo ze čtenářské obce pocítit povinnost takové jednání podrobit kritice, a to z jednoho prostého důvodu: odborná nedostačivost jednoho z jejích členů vrhá svůj stín na celou societu a poškozuje ji.

Plný Text: