Románová postava „Knihy roku“ uvádí na pravou míru údaje, kterými ji její autor obdařil

Jan Šmarda

Abstrakt

V létě 2013 mně nakladatelství Galén v Praze vydalo knihu „Ivan Blatný v mých vzpomínkách“. Její součástí je řada dokumentárních fotografií a CD se záznamem hlasu Ivana Blatného z roku 1978, jenž v něm recituje své básně, hlavně z rukopisu tehdy ještě nevydané sbírky „Stará bydliště“ (kterou pak vydalo nakladatelství Sixty-Eight Publishers v Torontu o rok později). V prologu k těmto svým vzpomínkám na svého bratrance říkám, že jejich smyslem je uložit do literární historie svá pravdivá svědectví o něm.

Plný Text: